Christelijke kerstwensen

Maak hieronder je keuze en bekijk de teksten:
Kerst teksten
Alle teksten en nieuwjaarswensen
Kerstkaarten
* Door hierboven of hieronder te klikken word je doorverwezen naar Greetz
 
Bekijk de KERSTWENSEN voor 2023 - 2024

 • Kerstteksten en wensen voor op een mooi kaartje

 • Op Greetz vind je mooie kaartjes en wensen


Maak hieronder je keuze:

Kerstmis is een christelijk feest. Dit is dan ook de reden dat veel kerstwensen christelijk van aard zijn. De bijbel wordt veel gebruikt om verhalen uit te vertellen. Ook op kerstkaartjes zie je dit terug. Verschillende christelijke kerstwensen komen oorspronkelijk uit de Bijbel en zijn door de jaren heen veranderd, aangepast en ‘gemoderniseerd’. Op deze pagina zijn de originele christelijke kerstwensen maar een modernere kerstwens te bekijken. Veel plezier met het uitzoeken.

Christelijke kerstwensen voor 2023 – 2024

Ondanks de enorme populariteit van social media worden er rondom de kerstdagen miljoenen kerstkaartjes verzonden. Daarin worden de meest uiteenlopende teksten, wensen en spreuken gebruikt. De christelijke kerstwensen worden nog steeds het meest gebruikt. Deels kunnen deze al zijn voorgedrukt in een kaartje waardoor je ze enkel hoeft aan te vullen. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een christelijke kerstwens te maken. Hierin kun je een persoonlijk stukje verwerken. Hierdoor krijgt elk kaartje een eigen unieke kerstwens.

Door gebruik te maken van de voorbeelden die je hierboven kunt bekijken is het erg eenvoudig om zelf mooie kerstwensen te schrijven. Met de christelijke kerstwensen samen met een leuk moment van het afgelopen jaar, schrijf je binnen een korte tijd een mooie tekst op een kerstkaartje. Wist je overigens dat er steeds meer online kerstkaartjes worden verkocht? Je kunt de mooiste kaartjes online maken en daar tevens een eigen foto aan toevoegen.

Christelijke kerstwensen
Christelijke kerstwensen (Greetz.nl)

Uit de bijbel

Veel kerstwensen die momenteel worden gebruikt, komen oorspronkelijk uit de Bijbel. Je kunt deze herkennen aan de authentieke manier van schrijven en uiteraard de boodschap die wordt meegegeven met de kerstwens. In de Bijbel zelf kun je zoeken naar een mooie tekst of Psalm en deze overnemen in een kaartje. Online is het ook mogelijk om de Bijbel te bekijken.

Het zoeken naar een geschikte tekst gaat online erg eenvoudig door gebruik te maken van de zoekfunctie. Ook op deze pagina zijn verschillende christelijke kerstwensen uit de bijbel te bekijken. Ben jij zoekende naar een mooie kerstwens uit de Bijbel? Bekijk dan de voorbeelden en gebruik de mooiste op bijvoorbeeld een kerstkaartje.

Voorbeelden van teksten

 • Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden,
  opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn,
  in de dingen, die bij God te doen waren,
  om de zonden des volks te verzoenen.
  (Hebreeën 2:17)
 • Verstillen met kerst
  dankbaar voor Gods liefde in
  de warme vriendschap
  die ik van jullie ontving
  een gelukkig nieuwjaar dat
  puur, echt en oprecht zal zijn
 • Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is,
  heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw,
  geworden onder de wet; opdat Hij degenen,
  die onder de wet waren, verlossen zou.
  (Galaten 4:4-5a)

Kerstwensen christelijk

Meer Christelijke kerst teksten voor dit jaar
 • Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard,
  dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld,
  opdat wij zouden leven door Hem.
  (1 Johannes 4:9)
 • We wensen je van harte…
  De kunst om de liefde
  Nooit buiten spel te zetten
  In iedere ademtocht
  Het zoeken naar vrede
  Dit zijn onze wensen voor
  Een hartverwarmende kerst
  En een heel goed 2024
 • Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
  de heerschappij rust op zijn schouders.
  Deze namen zal hij dragen:
  Wonderbare raadsman,
  Goddelijke held,
  Eeuwige vader,
  Vredevorst.
  (Jesaja 9:5)
Kerstwensen uit de bijbel:

Want de Zoon des mensen is gekomen,
om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.
(Lukas 19:10)

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien;
degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods,
over dezelve zal een licht schijnen.
(Jesaja 9:1)

Het is kerst als
jouw geloof anderen de weg
naar Jezus toont
als jouw glimlach een hart opent
voor Zijn boodschap
door jouw bezieling
is het elke dag kerst

Bijbelse kerstwensen:

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren,
en zult Zijn naam heten JEZUS.
(Lukas 1:30b,31)

Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus,
dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was,
opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.
(2 Korinthe 8:9)

De zegen van God
geeft jullie liefde en kracht
kerst en Nieuwjaar brengt
sereniteit en dankbaarheid
hoop op een mooie toekomst

Mee mooie en christelijke kerstteksten

 1. Wens van Verlossing:
  • Moge de ware betekenis van Kerstmis, de geboorte van onze Verlosser, je hart vullen met vreugde en vrede. Moge Zijn genade je leiden in het komende jaar.
 2. Voor een Gezegende Kerst:
  • Moge Gods zegen op je rusten deze kersttijd, en moge Zijn genade je pad verlichten in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.
  • Laten we in deze kerstperiode Gods liefde vieren, die in de stal van Bethlehem tastbaar werd in de vorm van een kwetsbaar kind.
 3. Kerst als Licht:
  • In de schittering van de kerstlichtjes herinneren we ons het ultieme Licht dat naar de wereld kwam. Moge dat Licht je leiden in donkere tijden en je hart verlichten met hoop.
 4. Een Geboorte van Hoop:
  • Moge de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem je hoop geven, niet alleen tijdens de kerstdagen maar gedurende het hele jaar. Hij is ons licht en onze hoop.
 5. Voor Delen en Liefhebben:
  • Net zoals God zijn Zoon deelde met de wereld, laten we in deze kerstperiode delen met anderen en Gods liefde verspreiden, want liefde is het grootste geschenk van allemaal.
 6. Een Kerstgebed:
  • In gebed verenigen we onze harten en danken we God voor het onbeschrijfelijke geschenk van Jezus. Moge dit kerstgebed worden gehoord en beantwoord met liefde en genade.
 7. Voor Vrede op Aarde:
  • Moge de vrede die Jezus brengt, neerdalen op aarde. Laten we streven naar vrede in onze harten, in onze huizen en in de wereld om ons heen.
 8. Liefde als Kern:
  • Moge de onvoorwaardelijke liefde die God voor ons heeft, weerspiegeld worden in onze daden van liefde en vriendelijkheid jegens anderen. Dat is de ware geest van Kerstmis.
 9. Voor een Geheiligde Kerst:
  • Moge deze kersttijd een tijd van heiligheid zijn, waarin we ons hart openstellen voor de aanwezigheid van Christus en zijn liefde in ons leven verwelkomen.
 10. Een Herinnering aan Genade:
  • Kerstmis herinnert ons eraan dat Gods genade in de vorm van Jezus naar ons toe kwam. Moge die genade ons inspireren om genadig en liefdevol te zijn jegens anderen.
 11. Voor Vreugde en Goede Tijdingen:
  • Laten we de blijde boodschap van Kerstmis verspreiden, want in de geboorte van Jezus vinden we vreugde en goede tijdingen voor alle mensen.
 12. Voor Dankbaarheid:
  • In deze kerstperiode, laten we God danken voor het grootste geschenk van allemaal: Zijn Zoon Jezus Christus. Moge dankbaarheid ons hart vullen en onze daden leiden.
 13. Een Zegen voor het Nieuwe Jaar:
  • Terwijl we het oude jaar afsluiten en het nieuwe begroeten, moge Gods zegen op je rusten. Moge het komende jaar gevuld zijn met Zijn leiding en genade.

Deze christelijke kerstwensen zijn bedoeld om de spirituele betekenis van Kerstmis te benadrukken en een bron van inspiratie en bemoediging te zijn voor degenen die ze ontvangen.

Zelf een leuke tekst toevoegen aan deze pagina? Reageer hieronder. Tips? Stuur ons dan een e-mail. Alvast bedankt!

Last updated: woensdag 29 november 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *